krhomebanner-min-min.jpg

Algemene Voorwaarden

Betrouwbaarheid en zekerheid

Een geslaagde zeilvakantie of -cursus begint met een betrouwbare organisator. Bij Amorgos Zeilvakanties kun je met een gerust hart je zeilvakantie of -cursus boeken. Wij zijn -als enig zeilbedrijf- aangesloten bij ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en CWO, organisaties die jou als zeiler de meeste zekerheid geven.

Amorgos Zeilvakanties is een reisonderneming. In sommige gevallen zullen wij optreden als de organisator van je reis. Dit wil zeggen dat je met ons een reisovereenkomst aangaat en dat wij de verantwoordelijke organisator zijn. De ANVR-Reisvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden van de betreffende uitvoerende reisdienstverlener(s) (bijvoorbeeld die van de luchtvaartmaatschappij) zijn dan van toepassing op jouw boeking alsmede onze eigen aanvullende algemene voorwaarden (hoofdstuk 2 van de Amorgos algemene voorwaarden) die wij hieronder hebben opgenomen.

Het kan echter ook zo zijn dat wij in het geval van jouw boeking niet optreden als je organisator, maar als de doorverkoper (bemiddelaar/reisagent). In dat geval verlenen wij service door je een passend reisadvies te geven, je boeking vast te leggen bij andere reisdienstverleners en bieden wij nazorg met betrekking tot je boeking. Je gaat dan een overeenkomst op het gebied van reizen aan met één van onze partners/verhuurders, waarbij wij dus puur optreden als doorverkoper. De betreffende verhuurder is dan verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de reisdienst. Op jouw boeking zijn dan de ANVR-boekingsvoorwaarden van toepassing alsmede onze eigen aanvullende algemene voorwaarden (hoofdstuk 2 van de Amorgos algemene voorwaarden). Uiteraard zijn dan ook de voorwaarden van de betreffende verhuurder van toepassing.

Daarnaast is het mogelijk om bij ons een (losse) reisdienst (bijvoorbeeld flottieljebegeleiding) te boeken. Wij treden dan zelf op als reisdienstverlener en zijn uit dien hoofde verantwoordelijk voor de goede uitvoering van deze reisdienst. Op deze reisdienst verklaren wij onze eigen algemene voorwaarden van toepassing (zie hoofdstuk 3 van de Amorgos algemene voorwaarden).

Als laatste is het mogelijk lessen of andere vormen van instructie te volgen bij de CWO zeilschool van Amorgos. Op de overeenkomst die je met ons als CWO zeilschool aangaat zijn de Cursusvoorwaarden Nederland (incl. Zeilclub) van toepassing die we hieronder hebben opgenomen.

Wij zullen altijd duidelijk voorafgaand aan de boeking en op de boekingsbevestiging aan jou vermelden in welke hoedanigheid wij optreden: als organisator, als doorverkoper en/of als reisdienstverlener, of als CWO zeilschool en welke voorwaarden van toepassing zijn op jouw reis.

 • Amorgos algemene voorwaarden (https://www.amorgos.nl/core.sym/fe/download/download.php?download_id=71)
 • Cursusvoorwaarden Nederland (incl. Zeilclub) (https://www.amorgos.nl/core.sym/fe/download/download.php?download_id=73)


  ANVR-Reizigersvoorwaarden

  Amorgos B.V. (KvK 32069159) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

  Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Lees hieronder onze eigen aanvullende bepalingen.

  Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

  Aanvullende bepalingen

  De navolgende bepalingen zijn door Amorgos B.V. zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

  Stichting Garantiefonds Reisgelden

  Amorgos BV (KvK 32069159) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (SGR-garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde internationale reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

  Calamiteitenfonds

  Amorgos BV (KvK 32069159) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een door ons georganiseerde internationale reis waarop de garantie van toepassing is:
 • (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
  Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.


  Stichting Commissie Watersport Opleidingen (CWO)

  De vaarschool van Amorgos in Marina Muiderzand is aangesloten bij en gecertificeerd door de CWO. De Stichting CWO is een samenwerkingsverband van de ANWB, het Watersportverbond en de HISWA. Doordat we aangesloten zijn bij het CWO voldoen we aan kwaliteitseisen met betrekking tot het lesgeven en ons diplomasysteem maar ook aan de eisen die gesteld worden aan onze zeiljachten. Jaarlijks komen controleurs kijken of onze instructeurs en onze jachten aan die eisen voldoen. Hierdoor weet je dat de kwaliteit en de veiligheid tijdens jou cursus is gewaarborgd!

  Better holidays

  Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.

  Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

  Bestrijding seksuele uitbuiting van kinderen

  Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl. Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.


  Laatste wijziging algemene voorwaarden: 3 december 2020


 • flottielje moederschip
  Bekijk ons totale aanbod