flottielje zwemmen.jpg

Disclaimer en Copyright

Aansprakelijkheid

We doen ons best de inhoud van onze website en social media 24/7 up-to-date te houden. Toch kan bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct zijn en is een vergissing of tikfout snel gemaakt. Amorgos Zeilvakanties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke fouten of vergissingen en de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website, posts, advertenties en overige publicaties. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. De uitgebreide cursus- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op onze websites. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, de inhoud te wijzigen of te verwijderen. Amorgos Zeilvakanties is niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. Noch kan Amorgos Zeilvakanties verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Copyright

Tja, wat ons betreft vertel je zoveel mogelijk anderen over de vakanties en zeilcursussen van Amorgos. Dus zolang je Amorgos Zeilvakanties noemt en onze publicaties niet voor commerciële doeleinden gebruikt, ben je vrij om ons verhaal te verspreiden!

Creative Commons-Licentie

Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.
bavaria c57 09-min.jpg
Lees meer...
Bekijk ons totale aanbod