bribinj flottielje kroatie.jpg

Privacy Verklaring Uitgebreid

Amorgos Zeilvakanties begrijpt de maatschappelijke zorg over hoe gegevens kunnen worden opgeslagen, verzonden en gebruikt door bedrijven. We doen er alles aan om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en willen dat je overtuigd bent van de maatregelen die we nemen om je privacyrechten te waarborgen.

In deze uitgebreide Privacyverklaring geven we je volledige en transparant informatie over hoe Amorgos Zeilvakanties je persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt. Tevens leggen we de soorten informatie uit die we verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen, waarvoor we de gegevens gebruiken en met wie we mogelijk je persoonlijke informatie delen. We laten je ook weten welke rechten je hebt met betrekking tot je gegevens.

Amorgos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Jouvragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de geboekte reis waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze zullen respecteren


 • Welke gegevens kunnen wij van jou verzamelen?

  Wij doen ons best om de gegevens die wij van jou verzamelen tot het minimum te beperken. De hoeveelheid gegevens die we verzamelen, hangt af van de manier waarop je met ons communiceert. Als je bijvoorbeeld een reis boekt bij ons, vragen we je om meer persoonsgegevens dan wanneer je alleen een offerte aanvraagt of op onze website surft. We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens van je verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Deze gegevens hebben we samengevat in het onderstaande overzicht.

 • Jouw details/gegevens: voor- en achternaam, adres, geslacht, geboortedatum en andere reisvoorkeuren.
 • Betaalgegevens: om je boeking te kunnen betalen doe je een overboeking. Daarbij worden je gegevens in onze administratie opgeslagen om de betaling aan je boeking te kunnen koppelen. Verder gebruiken wij je bankrekeningnummer alleen wanneer je geld van ons terugkrijgt.
 • Telefoonnummer: in veel gevallen hebben we contact met je over je vakantie of cursus.
 • E-mailadres: je krijgt o.a. e-mail om je boeking(en) te bevestigen, informatie te verstrekken voor de cursus of reis en met de een factuur.
 • Identificatiedocumenten: voor het vastleggen van één deel van de reizen zijn aanvullende persoonsgegevens vereist, zoals paspoortnummer, nationaliteit, officiële voornamen volgens paspoort en geboorteplaats.
 • Details overjouw boeking bij ons: details zoals waarvandaan je vliegt en waar naartoe, jouwboekingsinformatie (inclusief eventuele gegevens van je medereiziger op de boeking), eventuele verdere reisgegevens indien relevant, details van ervaringen of transfers geboekt via ons, bagagewensen, maaltijdvoorkeuren of -vereisten, eventuele vaarbewijze, behaalde diploma’s of zeilniveau’s, details van eventuele speciale assistentie vereist en andere relevante informatie, zodat we je de reis- of andere service kunnen bieden die we met je hebben afgesproken.

  Verder gebruiken we de volgende gegevens van je:

  Details uit je contacten met ons: informatie over contacten of gesprekken met ons en onze medewerkers, inclusief wanneer je vragen, opmerkingen, klachten, eerdere en gerelateerde cursussen en vakanties, vaarbewijzen en diploma’s die van belang zijn of feedback die je aan ons stuurt. Dit kunnen ook je interesses, reisvoorkeuren en antwoorden op enquêtes zijn.

  Jouw gebruik van onze website: dit betreft informatie over het gebruik van onze website en/of sociale media- pagina's, IP-adressen en informatie die je op sociale media kunt plaatsen.

  Sollicitaties: als je bij ons solliciteert, leggen we je cv vast, je werkgeschiedenis, je onderwijsgegevens en de functie waarvoor je solliciteert.

  Bijzondere persoonsgegevens gegevens: in sommige omstandigheden moeten we mogelijk informatie van je verzamelen die als gevoelig wordt beschouwd. Met name gegevens over je gezondheid. Het doorgeven van je voedingsbehoeften en medische / lichamelijke aandoeningen is van belang voor het op een verantwoorde wijze uitvoeren van een zeilvakantie met eventuele aanpassingen door onze schippers.

  Als je geen persoonlijke gegevens verstrekt

  Vastleggen van jouw persoonlijke gegevens is nodig voor het volledig en correct uitvoeren van de reisovereenkomst die we met jou afsluiten. Indien jij die (aanvullende) gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat het contract dat we hebben of met jou proberen aan te gaan, uit te voeren. In dit geval moeten we mogelijk de reis of een deel daarvan annuleren. Uiteraard zullen we jou op de hoogte stellen als dit het geval is

 • Hoe verzamelen we je gegevens?

  Afhankelijk van jouw contact met ons, kunnen we op de volgende manieren informatie verzamelen:

  Directe contacten:

  je kunt ons je identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door online (boekings)formulieren in te vullen, of via telefoon of e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat persoonlijke gegevens die je verstrekt wanneer je:

 • Zoekt naar een zeilvakantie of zeilcursus via onze website die we gebruiken;
 • een vakantie of cursus boekt via een onze website, telefoon of email;
 • een offerte of informatie aanvraagt, je aanmeldt om nieuwsbrieven te ontvangen of via enquêtes;
 • ons informatie verstrekt over een ongeval, ziekte of incident dat heeft plaatsgevonden.
 • solliciteert bij ons via e-mail of via de websites;
 • contact opneemt met ons door ons te bezoeken of via telefoon, sociale media, website, e-mail, WhatsApp of live-chat. Dit contact kan worden vastgelegd en gemonitord om de service, kwaliteitsborging, training, beveiliging en algemene zakelijke doeleinden te verbeteren; of
 • deelneemt aan een informatiemiddag, opstap, open dag of andere activiteit.

  Geautomatiseerde technologieën of interacties

  Indien je onze website bezoekt, kunnen wij de volgende gegevens automatisch verzamelen: technische data over je apparatuur, websitegedrag en websitepatronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. Raadpleeg ons cookiebeleid voor verdere details.

  Derden of publiek beschikbare bronnen

  Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens ontvangen van verschillende externe partijen, zoals hieronder uiteengezet:

 • luchtvaartmaatschappijen, eigenaren van zeiljachten, haven- en scheepvaartautoriteiten of andere partijen waarmee we samenwerken als je een klacht bij hen indient of sprake van schade is;
 • analyseproviders (zoals Google);

 • Waar gebruiken we je gegevens voor?

  Op basis van wetgeving moeten wij aangeven welke grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van je persoonsgegevens. Daarbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar de verwerking van gegevens op basis van:

 • a) een overeenkomst;
 • b) een gerechtvaardigd belang van Amorgos Zeilvakanties;
 • c) een gegeven toestemming;
 • d) een wettelijke plicht.

  We hebben hieronder een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we je persoonlijke gegevens gebruiken en van welke rechtsgronden wij ons afhankelijk maken. Houd er rekening mee dat we je persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij je gegevens gebruiken.

 • Om jouw vakantie of cursus mogelijk te maken: we zullen jouw gegevens gebruiken om een zeiljacht, vliegtickets en verzekeringen te boeken, voor de verplichte crewlist die aan boord van iedere boot is, om thuisblijvers te kunnen bereiken in noodgevallen, om herboekerskortingen toe te kunnen kennen, om je te kunnen factureren en om diploma’s of certificaten uit te kunnen schrijven (op basis van het nakomen van ons contract met jou).
 • Om contact met je op te nemen met informatie over je boekingen of over door jou gestelde vragen en ondersteunende diensten: wij zullen je contactgegevens gebruiken om je mededelingen te sturen die betrekking hebben op je boeking of diensten die je hebt aangevraagd. De informatie die gewoonlijk wordt meegeleverd, zijn: e-mails die reageren op vragen, je vouchers en informatiepakketten geven, je op de hoogte houden van wijzigingen of reageren op feedback of klachten die je hebt. Wij doen deze dingen om ons contract met je te vervullen en op basis van onze legitieme zakelijke belangen jou te voorzien van klantenservice.
 • Om je relevante marketingcommunicatie te sturen: wij zullen je gegevens gebruiken om contact met je op te nemen en om je op de hoogte te houden van nieuwe of passende zeiltochten en cursussen, aanbiedingen, of een opstap- en open dag waarvan wij denken dat ze interessant of relevant voor je zijn. We doen dit alleen wanneer we je toestemming hebben om dit te doen of op basis van ons legitieme belang om je van klantenservice te voorzien. Zie het kopje Marketing hieronder voor meer informatie.
 • Om jouw klantervaring te personaliseren en onze service te verbeteren: wij gebruiken je gegevens om je een persoonlijkere service te bieden. Dit kan inhouden: het personaliseren van de email berichten en advertenties waarvan wij denken dat die jouw plezier in zeilen verbeteren. Maar ook om onze uitleg in informatiepakketten, informatiemiddagen, mail en website beter af te stemmen op trends en wensen (op basis van onze legitieme belangen om je de juiste soorten producten en diensten te presenteren).
 • Om de veiligheid te waarborgen en onze zakelijke belangen te beschermen: in bepaalde omstandigheden gebruiken wij je informatie om de veiligheid van onze diensten, kantoor en mensen te waarborgen, inclusief het beschermen tegen, onderzoeken en ontmoedigen van fraude, ongeoorloofde of illegale activiteiten, systeemtests, onderhoud en ontwikkeling (op basis van onze legitieme belangen om een veilige en wettige onderneming te exploiteren of waar we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen);
 • Om je sollicitaties te verwerken: wij gebruiken jouw gegevens voor het verwerken van sollicitaties die je bij ons indient (op basis van ons legitiem belang om nieuwe werknemers of aannemers te werven);
 • Om onze website te optimaliseren: als je onze websites gebruikt, gebruiken jouw gegevens om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze websites op een effectieve manier wordt gepresenteerd voor jou en je apparaat, om je toegang te bieden tot onze site op een manier die effectief en gemakkelijk is en om je te voorzien van inhoud die relevant is voor jou.
 • Voor onderzoek en gegevensanalyse om onze producten/services, marketing, website, klantrelaties en ervaringen te verbeteren: dit is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten, diensten en klantenservice te verbeteren, om verschillende soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te sturen). Wij gebruiken je informatie om te onderzoeken hoe jullie onze cursussen en vakanties ervaren en waar we die kunnen verbeteren; en
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: in bepaalde omstandigheden moeten wij jouw gegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om te voldoen aan gerechtelijke bevelen of dwangbevelen (op basis van onze legitieme belangen om te voldoen aan een wettelijke verplichting).

 • Onze marketingactiviteiten

  Wanneer we contact met je opnemen

  Wij gebruiken jouw gegevens om een beeld te vormen van wat jij wil of nodig hebt, wat van belang kan zijn voor het boeken en ervaren van de zeilvakantie. Met deze informatie bepalen we hoe we je relevante marketingcommunicatie kunnen bieden. Wij houden je op de hoogte van onze nieuwste zeiltochten of cursussen, vervolgcursussen en aanbiedingen, waarvan wij denken dat ze interessant en/of relevant voor je zijn. Met dit doel nemen wij alleen contact met je op als:

 • Jij je hebt aangemeld om een nieuwsbrief van ons te ontvangen.
 • Je hebt informatie of een offerte bij ons aangevraagd.
 • Je hebt bij ons een boeking gemaakt.

  Wat als ik geen marketinguitingen wil ontvangen?

  We willen je alleen marketinguitingen verzenden als je hier in geïnteresseerd bent. Je kunt je afmelden van onze marketingcommunicatie via de link ‘afmelden’ in al onze e-mails of door contant met ons op te nemen.

  Derden en marketing

  Wij geven jouw gegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Je gegevens staan opgeslagen in ons administratie- en boekingssysteem bij onze ICT-partner. Daarnaast delen we je gegevens met onze marketing-partner voor het nieuwsbrieven en e-mails. Deze bedrijven hebben echter niet het recht om jouw gegevens te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. Zie ook hieronder.

 • Wanneer delen we je persoonsgegevens?

  Amorgos verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de in deze verklaring beschreven doelen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

  Wij delen met de volgende partijen gegevens:


 • Externe leveranciers waarmee wij samenwerken om je boeking en onze andere diensten aan je te leveren: we kunnen je informatie delen met partijen zoals luchtvaartmaatschappijen, eigenaren van zeiljachten, haven- en scheepvaartautoriteiten, transportbedrijven, en verzekeringsmaatschappijen.
 • Andere leveranciers waarmee we samenwerken in verband met onze bedrijfsvoering: wij delen je informatie met externe leveranciers die wij gebruiken om diensten te verlenen in verband met de beleving/ervaringen die wij je bieden. Dit kunnen marketingbureaus en/of bedrijven zijn die onze marketingcampagnes uitvoeren, maar ook IT-ontwikkelaars, serviceproviders en hostingproviders, aanbieders van website analysetools;
 • Douane en/of andere overheidsinstanties: soms moeten we voor het in- en uitklaren van een jacht bij een zeiltocht naar verschillende landen informatie over je verstrekken aan grensautoriteiten van het land van je reisbestemming. Dit is de basisinformatie uit je paspoort
 • Rechtbanken of adviseurs: het is mogelijk dat we je informatie moeten delen met andere derden (zoals juridische, accountants of andere adviseurs, regelgevende instanties, rechtbanken en overheidsinstanties) om ons in staat te stellen onze wettelijke rechten te handhaven of de rechten, eigendommen of veiligheid van onze werknemers te beschermen of wanneer een dergelijke bekendmaking wettelijk is toegestaan of vereist; en
 • Derde bedrijven waarvoor we kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen: als alternatief kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of met hen fuseren. Als ons bedrijf iets verandert, kunnen de nieuwe eigenaren je persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring staat vermeld.

  Wij eisen van alle externe partijen dat zij de veiligheid van je persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners je persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken. We staan hen alleen toe je persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

  Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een zo'n geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn verplicht deze gegevens af te geven. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 • Wanneer verzenden we je gegevens buiten de EER?

  We zullen je gegevens alleen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") verzenden om:
 • aan je verzoek te voldoen;
 • te voldoen aan een wettelijke plicht;
 • samen te werken met onze leveranciers en derde partijen die we gebruiken om onze reizen uit te voeren.

 • Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

  We bewaren je persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals hier beschreven. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer bewaren.
  Wij zoeken jaarlijks manieren om de hoeveelheid informatie die we hebben en de duur van de tijd dat we deze bewaren te beperken. Volgens de wet moeten we de basisinformatie over het boeken en onze klanten gedurende zeven jaar bewaren voor juridische aansprakelijkheid en fiscale doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens anonimiseren zodat wij deze data alsnog kunnen gebruiken voor onderzoeks of statistische doeleinden zonder dat deze zijn gekoppeld aan jou als individu.

  Categorie

  Bewaartermijn

  Reden

  Grondslag

  Klantgegevens

  7 jaar na de laatste boeking (overeenkomst)

  • Om je vakantie of cursus mogelijk te maken
  • Om contact met je op te nemen met informatie over je boekingen en ondersteunende diensten
  • Om je relevante marketingcommunicatie te sturen
  • Om je klantervaring te personaliseren en onze service te verbeteren
  • Voor onderzoek en gegevensanalyse om onze producten/services, marketing, website, klantrelaties en ervaringen te verbeteren
  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
  • een overeenkomst;
  • een gerechtvaardigd belang van Amorgos Zeilvakanties;
  • een wettelijke plicht.

  Klantgegevens beperkt

  7 jaar na de laatste boeking (overeenkomst)

  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
  • een wettelijke plicht.

  Personalia prospects

  7 jaar na de laatste aanvraag

  • Om contact met je op te nemen omtrent door jou gestelde vragen
  • Om je relevante marketingcommunicatie te sturen
  • een gerechtvaardigd belang van Amorgos Zeilvakanties;

  Personalia nieuwsbrief aanmeldingen

  Gedurende de periode dat je aangemeld bent

  • Om je relevante marketingcommunicatie te sturen
  • een gegeven toestemming;

  Gegevens sollicitanten

  1 jaar na de laatste sollicitatie

  • Om je sollicitatie te beoordelen
  • Om contact met je op te nemen omtrent je sollicitatie
  • een gerechtvaardigd belang van Amorgos Zeilvakanties;

  Gegevens klikgedrag website

  50 maanden.

  • Voor onderzoek en gegevensanalyse om onze producten/services, marketing, website, klantrelaties en ervaringen te verbeteren
  • een gerechtvaardigd belang van Amorgos Zeilvakanties;


  Jouw rechten

  Wat zijn je rechten? Wij willen dat je controle hebt over je persoonlijke gegevens. Met dit in gedachten hebben we hieronder de rechten die je hebt met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij van je hebben, uitgelegd:

 • het recht om te worden geïnformeerd over hoe we je persoonlijke gegevens zullen gebruiken. Dit is uiteengezet in deze privacyverklaring en we doen ons best om je zoveel mogelijk informatie te verstrekken;
 • het recht om ons te vragen om informatie die volgens jou onjuist is, te corrigeren;
 • het recht om ons te vragen om je informatie niet voor marketingdoeleinden te gebruiken;
 • het recht om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over je bewaren of om ons te vragen deze over te dragen aan een andere vergelijkbare organisatie;
 • in bepaalde omstandigheden, het recht om ons te vragen om te stoppen met het gebruiken van informatie over jou;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit in Nederland;
 • het recht om ons te vragen om de verwerking of de informatie die we over je bewaren in bepaalde omstandigheden te beperken of te beëindigen;
 • het recht om de toestemming die je ons hebt verleend in te trekken om je persoonlijke gegevens te gebruiken.

  Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

  Je kunt deze rechten op jouw gegevens uitoefenen door te mailen naar zeilen@amorgos.nl. We zullen aan je verzoeken voldoen, tenzij we een wettige reden hebben om dit niet te doen. Mogelijk moet je aanvullende gegevens verstrekken om je identiteit te bevestigen om je verzoek te verwerken.
 • Beveiliging van je gegevens

  We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat er misbruik kan worden gemaakt van de door jouw verstrekte gegevens. Bovendien beperken we de toegang tot je persoonlijke gegevens tot die werknemers, schippers, contractanten en andere derde partijen die een legitieme zakelijke reden hebben om deze gegevens te verwerken. Zij zullen je persoonlijke gegevens alleen op onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

  We hebben procedures ingesteld voor de behandeling van vermoedelijke inbreuken op persoonlijke gegevens en stellen jou en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een inbreuk als dit wettelijk verplicht is.

  Minderjarigen

  Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van mensen die jonger zijn dan 16 jaar, anders dan de gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een cursus of zeilvakantie, mits daarvoor toestemming is van ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via zeilen@amorgos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Andere privacy informatie

  Links

  Amorgos.nl kan links bevatten naar andere websites, plug-ins of applicaties. Als je op die koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over je verzamelen of delen. Amorgos kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de privacy van deze andere websites of applicaties. Wanneer je onze website verlaat, en je twijfelt over de intentie van een anders site of applicatie, raden we je aan om de privacy te lezen van de website die je bezoekt.

  Cookies

  Amorgos.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Meer achtergrondinformatie over de soorten cookies die Amorgos hanteert, kun je lezen in ons cookiebeleid.

  Advertenties

  Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van Google en Facebook om inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoekers op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Deze cookies zijn erop gericht om te bepalen via welke externe website je op onze site bent gekomen en of dit leidt tot contact. Op basis van de gegevens kan de effectiviteit van onze internetadvertenties op derde websites bepaald worden. Daarnaast registreren de cookies het bezoekersgedrag op onze website voor analyse en om bezoekers een profiel toe te kennen. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie-uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van Google of Facebook. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.

  Vragen?

  Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om je wettelijke rechten uit te oefenen, stuur dan een mail naar zeilen@amorgos.nl. Mocht je een klacht hebben, dan vragen we je hierover contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit, dan vinden we dat erg vervelend. Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contactgegevens

  Amorgos

  Marinaweg 10
  1361 AC
  Almere
  zeilen@amorgos.nl

  Wijzigingen

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

  Laatste wijziging: mei 2018
  zeilvakantie boten in haven
  Lees meer...
  Bekijk ons totale aanbod